2013 aug 18, Kategória: Munka, 2 573 Megtekintés

Miért kell a munkaköri leírás?


Miért kell a munkaköri leírás?

Munkavállalóként érdemes tisztában lenni olyan dokumentumok tartalmi követelményeivel is, mint a munkaköri leírás. Igaz, a dolgozó munkaköri leírását egyoldalúan a munkáltató készíti el és módosíthatja bármikor, de ez nem jelenti azt, hogy ennek fényében bármilyen feladat elvégzésére kötelezheti majd a munkakört betöltő személyt. A munkaköri leírás elkészítésével a munkáltató eleget tesz a törvényi kötelezettségnek, miszerint a munkavállalót a munkaviszony megkezdése előtt tájékoztatni kell a munkakörébe tartozó feladatokról. Alapvetően tehát a munkaköri leírás a tisztánlátást és a korrekt együttműködést alapozza meg a munkavállaló és a munkáltató közt.

A munkaköri leírás tehát nem más, mint egy tájékoztató dokumentum, mely nem része a munkaszerződésnek. A munkaköri leírás amellett, hogy a dolgozó felé megfogalmazza a munkaköréhez tartozó elvárásokat a feladatok tekintetében, kiterjed a képzettség, a tudás, a képességek, a felelősségek körére is. Továbbá a munkaköri leírás a kapcsolati rendszerek rögzítésével, a munkakör elemzéséhez szükséges információk összegyűjtésével megmutatja az adott munkakör helyét a szervezeti egységen belül.

Egy jó munkaköri leírás tartalmazza a munkakör kódját, vagyis a FEOR számot, a munkakör általános célját, a munkakörre vonatkozó specifikus elemeket, mint végzettségek, tapasztalatok, gyakorlatok, készségek és képességek. Továbbá kiterjed a hatáskörök és felelősségek pontosítására, a munkavégzés helyének megjelölésére, a munkarend és munkaidő rögzítésére, továbbképzési kötelezettségekre, titoktartási kötelezettségekre, helyettesítések rendjére. A jó munkaköri leírás világos, érthető, áttekinthető, nem tartalmaz általános, vagy homályos kifejezéseket, mint például egyéb, vagy további feladatok elvégzése.

A gyakorlatban, ahogy azt tapasztalni lehet, a munkaköri leírás legtöbbször az aláírást követően a dolgozó fiókjának, illetve a munkáltatónál levő személyi iratanyagának “martalékává” válik, és általában ellenőrzéskor kerül elő, de sokszor akkor is csak megléte fontos, a tartalom kevesebb figyelmet kap. A munkaköri leírás részletes tartalmának jelentősége akkor kerül középpontba, ha a munkáltató és a munkavállaló közt nézeteltérés van. Ha a munkaügyi vita elharapódzik és a felek nem tudják békés úton elrendezni, a munkaügyi bíróság bizony kíváncsi a munkaköri leírásra, mely akár perdöntő is lehet!

 

 


Posting your comment...

Szólj hozzá


E-mail értesítés, ha válasz érkezik

https://www.eu2004.hu/wp-content/themes/press